, jakie informacje o Tobie gromadzimy

zbierane, do czego służą te dane oraz komu i na jakich warunkach te dane są wykorzystywane

mogą być udostępniane stronom trzecim. Wyjaśnimy Ci również, w jaki sposób przechowujemy Twoje dane i

w jaki sposób chronimy Twoje dane przed nadużyciem i jakie masz prawa w odniesieniu do informacji, które nam przekazujesz

podane dane osobowe.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z naszą osobą kontaktową ds. Prywatności, u

znajdź dane kontaktowe na końcu naszej polityki prywatności.

O przetwarzaniu danych

Poniżej możesz przeczytać, jak przetwarzamy Twoje dane, gdzie je przechowujemy lub zlecamy, które

techniki bezpieczeństwa, których używamy i dla których dane są przejrzyste.

Oprogramowanie sklepu internetowego

Prestashop

Nasz sklep internetowy został opracowany przy użyciu oprogramowania Prestashop. Dane osobowe, które podajesz w naszym imieniu

dostępne dla nas usługi są udostępniane tej stronie. Prestashop ma dostęp do Twojego

danych, aby zapewnić nam wsparcie (techniczne), nigdy nie wykorzystają Twoich danych w żadnym innym celu.

Prestashop jest zobowiązany na podstawie zawartej z nimi umowy do dokonania stosownej

podjąć środki bezpieczeństwa. Prestashop wykorzystuje pliki cookie do dostarczania informacji technicznych

w związku z korzystaniem z oprogramowania żadne dane osobowe nie są gromadzone i / lub

zapisane.

hosting

MyDomain

Kupujemy hosting i usługi poczty elektronicznej od MijnDomein. MijnDomein przetwarza dane osobowe w naszym imieniu

i nie wykorzystuje Twoich danych do własnych celów. Jednak ta strona może zbierać metadane dotyczące użytkowania

usług. To nie są dane osobowe. MijnDomein posiada odpowiednie techniczne i organizacyjne

środki podjęte w celu zapobieżenia utracie i nieuprawnionemu wykorzystaniu Twoich danych osobowych. MyDomain jest

zobowiązany do zachowania tajemnicy na podstawie umowy.

E-maile i listy mailingowe

MailChimp

Nasze biuletyny e-mailowe wysyłamy za pośrednictwem MailChimp. MailChimp nigdy nie będzie właścicielem Twojego imienia i nazwiska ani adresu e-mail

cele. U dołu każdej wiadomości e-mail, która jest automatycznie wysyłana za pośrednictwem naszej strony internetowej, znajduje się ikona

Link „Anuluj subskrypcję”. Wówczas nie będziesz już otrzymywać naszego newslettera. Twoje dane osobowe zostaną dostarczone przez MailChimp

bezpiecznie przechowywane. MailChimp wykorzystuje pliki cookie i inne technologie internetowe, które zapewniają wgląd

czy e-maile są otwierane i czytane. MailChimp zastrzega sobie prawo do wykorzystania Twoich danych w celach

w celu dalszego ulepszania usługi i udostępniania informacji stronom trzecim w tym kontekście.

Korzystamy z usług naszego stałego biznesowego ruchu pocztowego. Ta partia ma odpowiednie

środki techniczne i organizacyjne podjęte w celu zapobieżenia niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie i uszkodzeniu Twoich i naszych danych

unikaj jak najwięcej. nie ma dostępu do naszej skrzynki pocztowej, a my obsługujemy cały nasz ruch e-mailowy

poufny.

Procesory płatności

MultiSafepay

Korzystamy z platformy do przetwarzania (części) płatności w naszym sklepie internetowym

MultiSafepay. MultiSafepay przetwarza Twoje imię i nazwisko, dane adresowe i zamieszkania oraz dane dotyczące płatności, takie jak Twoje

numer konta bankowego lub karty kredytowej. MultiSafepay posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne

podjęte w celu ochrony Twoich danych osobowych. MultiSafepay zastrzega sobie prawo dostępu do Twoich danych

w celu dalszego ulepszania usługi, aw tym kontekście (zanonimizowanych) danych z

udostępniać stronom trzecim. Wszystkie powyższe zabezpieczenia w zakresie ochrony Twojego

dane osobowe dotyczą również części usług MultiSafepay, w których są one wykorzystywane

angażować strony trzecie. MultiSafepay nie przechowuje Twoich danych dłużej niż przewidziane prawem terminy

Dozwolony.

Recenzje

WebwinkelKeur

Zbieramy recenzje za pośrednictwem platformy WebwinkelKeur. Jeśli zostawisz recenzję przez WebwinkelKeur, wtedy

musisz podać imię i nazwisko oraz adres e-mail. WebwinkelKeur udostępnia nam te informacje, abyśmy mogli korzystać z

przejrzyj swoje zamówienie. WebwinkelKeur publikuje również Twoje imię i nazwisko na swojej własnej stronie internetowej. W

w niektórych przypadkach WebwinkelKeur może się z Tobą skontaktować